نشانی دفتر مرکزی:

بلوار میر داماد ، بین شمس تبریزی جنوبی و ایستگاه مترو ، برج نادر ، شماره 216

تلفن :

22 777 222 – 021