نشانی دفتر مرکزی:

بلوار میر داماد ، نبش خیابان ولیعصر (عج) ، ساختمان کامپیوتر پایتخت ، برج A ، واحد 904

تلفن :

22 777 222 – 021